Fisk

1. kr. 59-/kr. 69-
2. kr. 89,-
3. kr. 49,-

Middagsretter

4. kr. 65-
5. kr. 69-
6. kr. 68-
7. kr. 89-
8. kr. 98-
9. kr. 159,-
10. kr. 68,-
11. kr. 39,-

Børnemenuer

12. kr. 49-
13. kr. 55,-
14. kr. 42,-
15. kr. 49,-

Fastfood

16. kr. 79-
17. kr. 69-
18. kr. 25-
19. kr. 39,-
20. kr. 39,-
21. kr. 49,-

Smørebrød (Skal bestilles dagen før)

22. kr. 18,-
23. kr. 14,-
24. kr. 23,-

Drikkevarer

25. kr. 15-
26. kr. 15-
27. kr. 24-
28. kr. 90-
29. kr. 25-