Fisk

1. kr. 69,-/kr. 79,-
2. kr. 99,-

Middagsretter

3. kr. 60,- / kr. 70,-
4. kr. 79,-
5. kr 89,-
6. kr. 79,-
7. kr. 89,-
8. kr. 99,-
9. kr. 118,-
10. kr. 148,-

Børnemenuer

11. kr. 49,-
12. kr. 49,-
13. kr. 55,-

Fastfood

14. Kr. 89,00
15. kr. 79,-
16. kr. 25,-/kr. 35,-

Smørebrød (Skal bestilles dagen før)

17. kr. 30,-
18. kr. 25,-
19. kr. 32,-
20. kr. 50,-

Drikkevarer

21. kr. 15,-
22. kr. 20,-
23. kr. 25,-
24. kr. 25,-
25. kr. 40,-
26. kr. 169,-
27. kr. 39,-
28. (se prisskilt)
29. kr. 25,-
30. kr. 38,-